OP-34    
Plaquette ter herdenking van de gesneuvelden in de eerste wereldoorlog