LF-7    
Vrij vertaald: respecteer de natuur en hou je rotzooi bij je...!