LF-5    
Overblijfselen uit de eerste wereldoorlog blijven lang bewaard