OP-18    
Plaquette ter herdenking van de gesneuvelden in de eerste wereldoorlog