ID-2    
Er zijn veel restanten uit de eerste wereldoorlog