Stamboom familie Udding

I JAN UDDINGE
geb ca 1580(?) te Gieten(?), later wonende te Eext, getrouwd, naam echtgenote onbekend.
Uit dit huwelijk in ieder geval
- 1 Luitien (of Luitjen) geb Eext ca 1600, ovl Eext vr 1664, volgt II.
- 2 Coop geb Eext ca 1605

II LUITIEN (of LUITJEN) UDDINGE (ouders I)
geb Eext ca 1600, ovl Eext vr 1664, tr Harmentje Willems Sijberinge, geb ca 1600, ovl Eext voor 1664.
Hij bezit, samen met zijn broer Coop (geb ca 1605, volgens de grondschatting anno 1630 31,5 mud "boulant
en 4 dachwerck hoylant" te Eext.
Uit dit huwelijk:
- 1 Willem Uddinge, geb ca 1620, tr Geese Roelofs, geb ca 1630, volgt III.
    en vermoedelijk:
- 2 Harm Uddinge, geb Gieten? ca 1620, ovl Gieten vr 1672, tr (kerk) Gieten? ca 1645 Jantien Lanting,
    geb Gieten? ca 1620, begr Gieten 29 apr 1682.
    In het haardstedenregister van Gieten wordt Jantien (weduwe) genoemd in 1672.
    Vader van Harm kan overigens ook zijn Jan Uddinge, geb ca 1580 te Gieten
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Frearkjen Harmens Uddinge, geb Gieten (?) ca 1650, tr Jan Hebeling, geb ca 1650 ,
        vader Egbert Hebeling
    - 2 Jan Uddinge, geb Eext (?) ca 1650, ovl na 1702, tr Gieten 5 mei 1686 Grietje Jacobs
    - 3 Jantje Uddinge, geb ca 1660, tr Jan Hindriks, ovl Gieten 14 april 1748
    - 4 Claas Harms Uddinge, ovl Eext 27 april 1690, tr Gieten 21 november 1686 Teubigje Hindriks,
        ouders Hindrik Geerts en Grietje
    - 5 Geesien Uddinge, geb Gieten? ca 1661/1665, ovl Gieten 14 apr 1748, tr Gieten 8 nov 1690
        Hendrik (Jans) Hogenesch, geb Gieten 1661/1672, koster, schoolmeester te Gieten 1688-1735,
        bgr Gieten 21 sep 1735,
        zn van Johan (Hendriks) en Jantie N.N.
        Uit dit huwelijk:
        - 1 Jan Hogenesch, geb Gieten ca 1690, koopman te Rotterdam, bgr Rotterdam 13 jan 1753.
            Lidmaat Gieten 1713.
            Tr voor de kerk Rotterdam 21 mei 1721 Maria de Windt, ged Rotterdam 3 mrt 1679,
            bgr Rotterdam 6 mei 1772, dr van Cornelis en Maria Huybregts.
        - 2 Hendrik Hogenesch, geb Gieten ca 1705, schatbeurder, landbouwer, schoolmeester te Gieten
            1736-1775, koster, herbergier, ovl Gieten 25 mei 1775. Gehuwd voor de kerk
            voor 1738 met Lammigje Berends, ged Gasselternijveen 16 mrt 1710,
            dr van Berent Tonnis en Jantje Meijers.
        - 3 Geesjen Hogenesch, geb Gieten 1710, bgr Gieten 21 sep 1794. Gehuwd met Meerten Jans, timmerman,
            ovl Gieten 2 apr 1776. Lidmaat te Gieten 5 jul 1744. Zn van Jan Meertens.
        - 4 Willemtien Hendriks Hogenesch, geb Gieten ca 1691, ovl Zuidlaren 1745, tr voor de kerk (1)
            voor 1740 Pieter Huising, geb Gieten ca 1671, ette Oostermoer 1723-1738;
            diaken te Gieten 1713-1715, ovl voor 1739. Markegenoot Gieten in 1702;
            lidmaat te Gieten 1705, vermeld te Bonnen 1706 en 1732 (schulteprot. Anloo 3de C, fol 323).
            Overleden voor 15 december 1739 (archief Mensinge). Was kinderloos, nalatende 12.500,- gld.
            Zoon van Harmen, kerkvoogd te Gieten 1666, 1683; diaken 1681-1683 en Lammegien Hilbing.
            Tr voor de kerk (2) Gieten 5 mrt 1740/1 Teunis Braam(s), geb Bonnen, ged Gasselte 2 aug 1716.
            Lidmaat te Gieten 18-09-1737, ovl Zuidlaren 1745, zn van Jacob en Hendrikje Tonnis Camphuijs.

IIb JAN UDDINGE
geb ca 1580, tr onbekende vrouw.
In 1612 bezit hij 25 mud bouwland onder Eext en in de volkstelling van 1630 komt hij voor met een huishouden
van 13 personen in Gieten.
Uit dit huwelijk
- 1 Harmen Jans Udding(e)

III WILLEM UDDINGE (ouders II)
geb Eext ca 1620, ovl Eext 29 jan 1701, tr Geese Roelofs, geb ca 1630, ovl ca 1700.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jan Uddinge, geb Eext ca 1660/1666, tr Gasselte 14 okt 1688 Jantje Jansdr,
    geb Gasselte ca 1670, volgt IV.
- 2 Harm Uddinge, geb Eext, ged Anloo 5 aug 1677.
- 3 Hillechien Uddinge, geb circa 1677, tr Jan Jans Hamming in 1700

IV JAN UDDINGE (ouders III)
geb Eext omstr 1660/1666, landbouwer ald, diaken 1693-1695, en ouderling te Anloo 1698-1702,
ovl na 1 jan 1702, tr Gasselte 14 okt 1688 Jantjen Jansdr uit Gasselte, geb Gasselte ca 1670,
ovl na 28 okt 1694.
Uit dit huwelijk:
- 1 Harm Uddinge, ged Anloo 3 nov 1689, tr Anloo 11 okt 1716 Aeltjen Jobinge, ged Eext 2 apr 1693, volgt V.
- 2 Jan Uddinge, ged Anloo 6 mrt 1692.
- 3 Luichjen Uddinge, ged Anloo 28 okt 1694.

V HARM UDDINGE (ouders IV)
ged Anloo 3 nov 1689, landbouwer te Eext, ovl n 21 mei 1736, tr Anloo 11 okt 1716 Aeltjen Jobinge,
ged Eext (Anloo) 2 apr 1693, ovl na 21 mei 1736, dr van Willem en Harmtjen (Jansdr) Hamming.
Uit dit huwelijk:
- 1 Harmtjen Uddinge, ged Anloo 19 sep 1717, ovl voor 4 nov 1725.
- 2 Jan Uddinge, ged Anloo 25 sep 1718, ovl voor 12 nov 1719.
- 3 Jan Uddinge, ged Anloo 12 nov 1719.
- 4 Willem Uddinge, ged Anloo 17 okt 1723, mogelijk identiek met Willem Oddingh, op 13 apr 1749 lidmaat
    van de kerk te Anloo.
- 5 Harmtjen Uddinge, ged Anloo 4 nov 1725.
- 6 Jantjen Harms Uddinge, geb Eext, ged Anloo 30 nov 1727, ovl na 16 nov 1787, tr(1) Anloo 11 mei 1755
    Roelof Jans Kors, geb Anderen, ged Anloo 18 feb 1728, woont te Anderen onder Anloo,
    ovl Anderen kort voor 20 apr 1766, zn van Jan en Annigjen (Roelofs) Houwing, tr(2) Anloo
    12 nov 1769 Harm Cornelis, woont te Anderen onder Anloo, ovl na 16 nov 1787.
    Uit eerste huwelijk:
    - 1 Annegje Roelofs Kors, geb Anderen, ged Anloo 28 mrt 1756
    - 2 Aaltje Roelofs Kors, geb Annen, ged Anloo 18 sep 1757
    - 3 Jan Roelofs Kors, geb Anderen, ged Anloo 7 nov 1759
    - 4 Lambert Roelofs Kors, geb Anderen, ged Anloo 24 jan 1762
    - 5 Harmtje Roelofs Kors, geb Anderen, ged Anloo 24 jan 1762
    - 6 Hindrickjen Roelofs Kors, geb Anderen, ged Anloo 25 mrt 1764
    - 7 Roelofjen Roelofs Kors, geb Eext, ged Anloo 24/6 apr 1766, ovl Annen (Anloo) 2 dec 1828
    Uit tweede huwelijk:
    - 1 Cornelis Harms, geb Anderen, ged Anloo 7 okt 1770
    - 2 Janna Harms, geb Anderen, ged Anloo 4 okt 1772
- 7 Hendrikjen Harms Uddinge(h), geb Eext, ged Anloo 16 apr 1730, ondertr Anloo 14 apr 1759 Jacob Jacobs
    Meijeringe(h), geb Eext, ged Anloo 25 feb 1725, ovl na 13 mrt 1780, zn van Jacob Hindriks
    en Aaltien Hindriks Elting.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Jacob Jacobs Meijeringh, geb Eext, ged Anloo 17 feb 1760
    - 2 Aaltjen Jacobs Meijeringh, geb Eext, ged Anloo 25 jul 1762
- 8 Geesjen Uddinge, tweeling met de voorgaande, ged Anloo 16 apr 1730.
- 9 Lucas Uddinge, ged Anloo 13 apr 1732, tr Anloo 16 jun 1765 Aaltje Bloks, volgt VI.
-10 Frerik Uddinge, geb Eext, ged Anloo 4 jan 1735 (get Geertruit Hovingh).
-11 Hindrik Uddinge, ged Anloo 21 mei 1736.

VI LUCAS UDDINGE (ouders V)
ged Anloo 13 apr 1732, landbouwer te Eext, diaken 1772-1773 en ouderling te Anloo 1776-1777, ovl in 1780
(voor 13 mrt), tr Anloo 16 jun 1765 Aaltjen Bloks, ged Anloo 3 mrt 1743, bgr ald 25 dec 1773,
dr van Harm Jans en Grietjen Jacobs Bloks.
Uit dit huwelijk:
- 1 Aaltje (Lucas) Uddinge, ged Anloo 20 apr 1766, ovl Zuidlaren 25 jun 1821, tr Zuidlaren 27 mei 1787
    Jan Geertsz Schuiling/Schoeling, woont te Zuidlaren.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Geert Schuiling, geb ca 1788, tr Zuidlaren 24 mrt 1815 (akte nr 2) Grietje Jans van Norg,
        geb ca 1788, dr van Jan en Aaltje Jacobs Polling.
    - 2 Lucas Udding Schoeling, ged Zuidlaren 15 jun 1794.
    - 3 Roelof Jans Schuiling, geb ca 1797, tr Zuidlaren 3 apr 1822 (akte nr 1) Geesje Hendriks Smeenge,
        geb ca 1793, dr van Hendrik Jans en Grietje Ottens Meijering.
- 2 Grietje Uddinge, ged Anloo 17 jan 1768, ovl voor 25 aug 1771.
- 3 Harm (Lucas) Uddinge, tr Anloo 25 apr 1802 (NH Anloo) Geertruid Pieters Hamming,
    ged Anloo 7 of 16 aug 1778, volgt VII.
- 4 Grietje Uddinge, ged Anloo 25 aug 1771, ovl voor 11 jul 1773.
- 5 Grietje Uddinge, ged Anloo 11 jul 1773, ovl voor 13 mrt 1780.

VII HARM UDDINGE (ouders VI)
ged Anloo 27 mrt 1769, landbouwer te Eext, ovl Anloo 25 sep 1846, tr Anloo 25 apr 1802 (proclamatie NH Anloo,
Trouwboek 1715-1806) Geertruid/Grietje Pieters Hamminge, ged Anloo 16 aug 1778, ovl ald 4 dec 1846,
wonende Eext, dr van Pieter en Grietje Meijering.
Uit dit huwelijk:
- 1 Lukas Udding, ged Anloo 22 mei 1803, landbouwer te Eext, ovl ?, tr Anloo 6 mei 1833 (akte nr 8)
    Freerkje Velt, ged Gieten 9 jan 1803, ovl ?, dr van Hendrik en Aaltje in de Veentang.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Aaltien Udding, geb Gieten ca 1843, tr Gieten 7 mei 1875 Harm Pepping, geb Gieten ca 1840,
        zn van Jakop en Albertien Danker.
    - 2 Harm Udding, geb Gieten 13 jun 1845, ovl Bonnen (Gieten) 21 jun 1905.
- 2 Pieter Udding, geb Eext/Anloo 8 feb 1806, ged 16 feb 1806, landbouwer te Eext, ovl Anloo 8 mrt 1881,
    tr Anloo 22 apr 1847 (akte nr 7) Jantien Hidding(h), geb/ged Gasselte 11 mei 1814, ovl Anloo 1 jul 1875,
    dr van Harm en Marchien Meijeringh.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 levenloos zn, ovl Eext (Anloo) 15 apr 1849.
    - 2 levenloos dr, ovl Eext (Anloo) 10 feb 1854.
- 3 Aaltjen Harms Udding, geb Eext, ged Anloo 25 jun 1809, tr Gieten 27 nov 1834 (akte nr 8) Harm Meertens,
    geb Gieten 13 mei 1810, zn van Geert Harms en Aaltje Okkes.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Geert Meertens, geb Gieten 9 okt 1835, ovl Gieten 12 dec 1913, tr Gieten 23 jan 1869
        (akte nr 1) Geesien Hooiveld, geb ca 1834, ovl na 13 dec 1913, dr van Jan Hooiveld
        en Lammechien Beuling.
    - 2 Harm Meertens, geb Gieten 27 jul 1837, tr Gieten 6 mei 1865 (akte nr 5) Jantien Meiring,
        geb Gieten 23 feb 1838, dr van Willem Meiring en Hilligchien Seubring.
    - 3 Geertruid Meertens, geb Gieten 25 sep 1841, ovl Annen (Anloo) 31 mrt 1898, tr Willem Popken,
        ovl voor 31 mrt 1898.
    - 4 Lucas Meertens, geb Gieten ca 1850, ovl Gieten 29 okt 1939, tr Hillegien Oosting,
        ovl na 29 okt 1939.
    - 5 Jan Meertens, geb Gieten ca 1853, ovl 3 apr 1935, tr Geertruid Meertens, ovl voor 3 apr 1935.
- 4 Hendrik Udding, geb Anloo 1 apr 1813, ovl ald 30 jan 1814.
- 5 Hendrik (Hindrik Harms) Udding, geb Anloo 18 nov 1816, tr ald 1 sep 1838 (akte nr 16)
    Geessien Jans Mulder, geb Gieten 25 mrt 1816, volgt VIII.
- 6 Grietien Udding, geb Anloo 7 of 9 apr 1819, ovl ald 10 jun 1893, tr ald 6 dec 1844 (akte nr 13)
    Albert Homan, geb Eext (Anloo) 13 aug 1818, landbouwer te Eext, ovl Anloo 5 mrt 1876,
    zn van Frederik en Aaltien (Aaltje) Meursing.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Harm Homan, geb Eext (Anlo) ca 1852, tr Eelde 18 mei 1877 (akte nr 9) Hinderkien Ebels,
        geb Eelde ca 1853, dr van Jan en Marchien Ebels.
- 7 Jan Udding, geb Anloo 9 jan 1823, ovl ald 17 mei 1824.

VIII HENDRIK UDDING (ouders VII)
geb Anloo 18 nov 1816, landbouwer te Eext, ovl Anloo 21 jun 1874, tr Anloo 1 sep 1838 (akte nr 16)
Geessien Mulder, geb Gieten 25 mrt 1816, ovl Anloo 30 jan 1870, dr van Jan en Jantien Oosting.
Uit dit huwelijk:
- 1 Harm Udding, geb Anloo 24 nov 1838, tr Anloo 9 mrt 1866 (akte nr 4) Christina Mennega, volgt IXa.
- 2 Jan Udding, geb Anloo 25 dec 1840, ovl ald 28 dec 1840.
- 3 Jantien Udding, geb Anloo 17 feb 1842, ovl ald 14 jul 1874, tr Anloo 7 mei 1868 (akte nr 11) Jan Sloots,
    geb Gieten 1 aug 1842, boerenknecht te Eext, ovl na 14 jul 1874, zn van Roelof en Jakobje Klinkhamer.
- 4 Jan Udding, geb Anloo 3 mei 1845, tr Anloo 8 mei 1872 (akte nr 7) Geziena Mennega, volgt IXb.
- 5 Geertruid Udding, geb Anloo 18 apr 1848, ovl ald 24 jun 1893, tr Anloo 17 nov 1870 (akte nr 22) Jan Willem
    Sijbring, geb Anloo 28 feb 1845, landbouwer te Eext, ovl Anloo 25 feb 1927,
    zn van Willem en Grietien Bebingh.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Pieter Sijbring, geb Anloo 21 sep 1872, ovl Eext (Anloo) 14 dec 1872.
    - 2 Willem Sijbring, geb Anloo ca 1880, ovl Anloo 26 jul 1937, tr Hendrikje Sijbring,
        ovl na 26 jul 1937.
- 6 Pieter Udding, geb Anloo 12 jul 1850, tr Anloo 15 mei 1885 (akte nr 10) Trientien Hendriks, volgt IXc.
- 7 Lukas Udding, geb Anloo 21 okt 1853, tr Rolde 9 nov 1876 (akte nr 13) Jacomijna Mol, volgt IXd.
- 8 Hendrik Udding, geb Anloo 20 jul 1857, tr Vlagtwedde 11 apr 1891 Dievertje Garrelts, volgt IXe.

IXa HARM UDDING
geb Anloo 24 nov 1838, landbouwer te Eext, ovl Anloo 26 okt 1868, tr Anloo 9 mrt 1866 (akte nr 4)
Christina Mennega, geb Anloo 29 jun 1844, ovl ald 13 nov 1919, dr van Berend en Fennechien Thiessens/Tiesing;
zij hertr Hendrik Emmens en tr 3e Roelof Kamping.
Uit dit huwelijk:
- 1 Geessien Udding, geb Eext (Anloo) 30 jun 1866, ovl Peize 1 feb 1955, tr Anloo 2 mei 1885 (akte nr 4)
    Jakob Okken, geb Annen (Anloo) 22 okt 1856, arbeider, ovl Groningen 29 apr 1936,
    zn van Arend en Marchien Mol.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Harmina Okken, geb Anloo 30 dec 1886, tr Anloo 3 jul 1915, sch ald 16 nov 1940 Pieter Udding,
        geb Anloo 14 mrt 1886, landbouwer te Rolde, ovl Assen 27 jul 1975,
        zn van Jan en Geziena Mennega (IXb,7 en Xd).
    - 2 Fenna Udding, geb Anloo 3 sep 1868, ovl ald 5 jun 1950, tr Anloo 4 mei 1888 (akte nr 8) Albert Okken,
        geb Anloo 1 jan 1867, arbeider, ovl Anloo 15 apr 1950,
        zn van Arent en Marchien Mol.
        Uit dit huwelijk:
        - 1 Harm Okken, geb Anloo ca 1904, ovl Anloo 27 jan 1938, tr Hillecjien Jantina Mulder,
            ovl na 27 jan 1938.
        - 2 Fenna Okken, geb Anloo 18 mei 1916, ovl ald 2 jun 1917.

IXb JAN UDDING (ouders VIII)
geb Anloo 3 mei 1845, bakker te Eext, ovl Anloo 22 nov 1930, tr Anloo 8 mei 1872 (akte nr 7) Geziena Mennega,
geb Anloo 3 aug 1847, ovl ald 22 jul 1922, dr van Berend en Fennechien Tiessing.
Uit dit huwelijk:
- 1 Geessien Udding, geb Anloo 29 jul 1872, ovl ald 7 apr 1917, tr(1) Anloo 10 sep 1892 (akte nr 20)
    Klaas Rozenveld, geb Anloo 7 okt 1870, landbouwer, ovl Anloo 4 sep 1907, zn van Jan
    en Lucretia Kloots, tr(2) Anloo 9 apr 1910 (akte nr 4) Hindrik Dekker, geb Anloo 19 apr 1868,
    landbouwer en rietdekker, ovl Anloo 14 mrt 1953, weduwnaar van Annechien Rozenveld,
    zn van Jan en Geessien Koops.
- 2 Berend Udding, geb Anloo 1 dec 1874, tr Anloo 3 mei 1902 (akte nr 8) Albertje Hofsteenge, volgt Xa.
- 3 Hindrik Udding, geb Anloo 21 jun 1877, tr Anloo 10 dec 1904 (akte nr 39) Marchien Wilkens, volgt Xb.
- 4 levenloos dr, ovl Anloo 7 feb 1880.
- 5 Fennegien Udding, geb Eekst (Anloo) 20 mrt 1881, ovl Rolde 14 jan 1938, tr Rolde 3 of 5 mei 1906
    (akte nr 13) Jan Westebring, geb Ekehaar (Rolde) 6 nov 1862, landbouwer te Ekenhaar onder Rolde,
    ovl 22 feb 1944, zn van Bernardus en Margien Homan.
- 6 Harm Udding, geb Anloo 17 sep 1883, tr Anloo 1 jun 1912 (akte nr 22) Eldina Oostra, volgt Xc.
- 7 Pieter Udding, geb Anloo 14 mrt 1886, tr Anloo 3 jul 1915 (akte nr 24),
    sch Assen 22 okt 1940 Harmina Okken, volgt Xd.
- 8 Christiena Udding, geb Anloo 15 jun 1890, ovl ald 5 okt 1951, tr Anloo 3 mei 1913 (akte nr 9) Lute Timmer,
    geb Borger 24 dec 1889, machinist zuivelfabriek De Eendracht te Eext, later landbouwer ald,
    ovl De Wijk 7 jun 1974, zn van Harm en Hillechien Kuper.
- 9 Jan Udding, geb Anloo 6 nov 1892, tr Anloo 21 aug 1915 (akte nr 30) Lucretia Dekker, volgt Xe.

IXc PIETER UDDING
geb Anloo 12 jul 1850, landbouwer te Zuidlaren, ovl ald 23 jul 1930, tr Anloo 15 mei 1885 (akte nr 10)
Trientien Hendriks, geb Vries 4 feb 1851, ovl Zuidlaren 29 dec 1941, dr van Roelof en Willemtien Boelens.
Uit dit huwelijk:
- 1 Geessien Udding, geb Zuidlaren 9 mrt 1886, ovl Voorburg 12 jan 1972, tr Zuidlaren 29 apr 1916 (akte nr 4)
    Harm Buiter, geb Gieten 8 aug 1890, gepens. hoofdassistent Ministerie van Financien,
    zn van Harm en Geertien Nijborg.
- 2 Roelof Udding, geb Zuidlaren 23 nov 1887, tr ald 27 feb 1915 Epke Veenema, volgt Xf.
- 3 Hendrik Udding, geb Zuidlaren 29 aug 1891, tr Slochteren 14 nov 1919 Berendina Meijer, volgt Xg.

IXd LUKAS UDDING
geb Anloo 21 okt 1853, landbouwer, ovl Beilen 7 jul 1921, tr Rolde 9 nov 1876 (akte nr 13) Jacomijna Mol,
geb Middelburg 12 aug 1851, ovl Anloo 22 jan 1919, dr van Johannes en Wilhelmina Orne.
Uit dit huwelijk:
- 1 Geesje Udding, geb Rolde 8 mei 1876, tr Zuidlaren 9 dec 1899 (akte nr 21) Albert Schuiling, geb Zuidlaren
    ca 1868, zn van Hindrik en Albertje Tol.
- 2 Johannes Udding, geb Vries 19 jul 1878, tr Anloo 22 mei 1909 (akte nr 17) Jantje Landman, volgt Xh.
- 3 Hendrik Udding, geb Anloo 25 apr 1880, ovl ald 14 mrt 1884.
- 4 levenloos dr, ovl Anloo 10 nov 1882.
- 5 Hendrik Udding, geb Anloo 15 dec 1884, tr Anloo 23 mei 1908 (akte nr 19) Henderika de Vries, volgt Xi.
- 6 Wilhelmina Udding, geb Anloo 28 dec 1886, ovl Rotterdam 27 apr 1963, tr Anloo 7 nov 1908 (akte nr 33)
    Hinderikus Venema, geb Groningen 6 okt 1885, werkman, ovl Rotterdam 13 apr 1953,
    zn van Hinnerikus en Anna Kruid.
- 7 levenloos dr, ovl Annen (Anloo) 15 nov 1889.
- 8 Lukas Udding, geb Anloo 15 aug 1891, koopman, ovl ald 17 jan 1912.
- 9 Janna Jantiena Udding, geb Anloo 18 jan 1895, ovl Annen (Anloo) 13 nov 1896.

IXe HENDRIK UDDING
geb Anloo 20 jul 1857, bakker te Vlagtwedde, ovl ald 11 mrt 1936, tr Vlagtwedde 11 apr 1891 Dievertje Garrelts, geb Vlagtwedde 30 jun 1859, ovl ald 4 dec 1905, dr van Gerhardus Jans en Ellegien Verwer.
Uit dit huwelijk:
- 1 Hendrik Udding, geb Vlagtwedde 16 jul 1891, tr ald 23 apr 1921 Willemtje Kuipers, volgt Xj.
- 2 Ellegien Anna Udding, geb Vlagtwedde 17 jun 1894, tr ald 6 jun 1919 Hendrik Jan Brouwers, geb Hoogkerk
    26 aug 1888, commissionair in landbouwprodukten, ovl Vlagtwedde 3 aug 1970, zn van Pieter Hendrik
    en Jantje Rozema.
- 3 Gerhardus Jans Udding, geb Vlagtwedde 19 mrt 1898, tr ald 7 okt 1926 Anna Jurriena Potze, volgt Xk.

Xa BEREND UDDING
geb Anloo 1 dec 1874, landbouwer te Eext, later te Smilde, ovl ald 16 dec 1962, tr Anloo 3 mei 1902 (akte nr 8) Albertje Hofsteenge, geb Anloo 10 jun 1879, ovl Smilde 18 okt 1921, dr van Bernardus en Aaltje Dalman.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jan Udding, geb 1902, tr 1927 Zwaanstra, volgt XIa.
- 2 Bernardus Udding, geb 1904, tr 1929 van der Veen, volgt XIb.

Xb HINDRIK UDDING
geb Anloo 21 jun 1877, bakker te Anderen onder Anloo, ovl Anloo 23 dec 1923, tr Anloo 10 dec 1904 (akte nr 39) Marchien Wilkens, geb Anloo 10 jan 1880, ovl ald 25 jan 1949, dr van Jannes en Jantien Siebring.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jantje Udding, geb 1905, tr 1933 Reinders, geb 1903.
- 2 Jan Udding, geb Anloo 14 nov 1906, tr 1940 Sijbring, volgt XIc.
- 3 Jannes Udding, geb 1908, tr 1935 Boer, volgt XId.
- 4 Geziena Udding, geb 1910, tr 1932 Lanjouw, geb 1907.
- 5 Hindrik Udding, geb Anloo 11 feb 1912, ovl ald 5 jan 1913
- 6 Geesje Udding, geb Anloo 2 apr 1919, ovl Beilen 29 dec 1953, tr 1949 Mulder, geb 1918.
- 7 Marchien Udding, geb 1921, tr 1943 Hollander, geb 1919.

Xc HARM UDDING (ouders IXb)
geb Anloo 15 sep 1883 (geb akte Anloo), ovl 6 juni 1979 Eext, landbouwer, oud-lid gemeenteraad en oud-wethouder ald, tr Anloo 1 jun 1912 (akte nr 22) Eldina Oostra, geb Anloo 11 sep 1888, dr van Pieter en Hindrikje Hollander.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jan Udding, geb 1912, tr 1940 Duursema, volgt XIe.
- 2 Hindrikje Udding, geb 1914.
- 3 Gezina Udding, geb 1918, tr 1946 Lanjouw, geb 1920.
- 4 Pieterdina Udding, geb Anloo 16 jun 1921, ovl Assen 22 jun 1975, tr 1946 Oostra, geb 1918.
- 5 Pieter Udding, geb 1923, tr 1957 Tuinman, geb 1924.

Xd PIETER UDDING
geb Anloo 14 mrt 1886, ovl Assen 27 jul 1975, tr Anloo 3 jul 1915 (akte nr 24), sch Assen 22 okt 1940 Harmina Okken, geb Anloo 30 dec 1886, dr van Jakob en Geessien Udding (IXa,1,1).
Uit dit huwelijk:
- 1 Geziena Udding, geb 1915.
- 2 Geessien Udding, geb 1917.
- 3 Jan Udding, geb Rolde 11 okt 1918, machinebankwerker, ovl Assen 15 jun 1948.
- 4 Jacoba Udding, geb 1921, tr 1943, sch 1967 Olijve, geb 1921, ovl 22 nov 2014

Xe JAN UDDING
geb Anloo 6 nov 1892, rustend broodbakker en landbouwer te Eext, tr Anloo 21 aug 1915 (akte nr 30) Lucretia Dekker, geb Anloo 3 aug 1895, ovl Assen 5 mrt 1967, dr van Hindrik en Annechien Rozenveld (zie IXb,1).
Uit dit huwelijk:
- 1 levenloos kind, ovl Anloo 14 jan 1916.
- 2 Jan Udding, geb 1917, tr 1947? Brouwers, volgt XIf.
- 3 Hendrik Udding, geb 1919, tr 1947? Homan, volgt XIg.
- 4 Gezienus Udding, geb 1921, tr 1954 van Gogh, volgt XIh.
- 5 Anne Udding, geb 1923, tr 1948 Bonder, volgt XIi.
- 6 Berend Udding, geb 1927, tr 1956 Schiphouwer, volgt XIj.
- 7 Jantienus Udding, geb 1931, tr 1960 Post, volgt XIk.

Xf ROELOF UDDING
geb Zuidlaren 23 nov 1887, rustend landbouwer te Slochteren, ovl ald 12 mrt 1980, tr ald 27 feb 1915 Epke Veenema, geb Slochteren 26 jan 1894, ovl ald 18 okt 1963, dr van Willem en Roelofje IJden.
Uit dit huwelijk:
- 1 Trijntje Udding, geb Slochteren 6 jun 1915, ovl Delfzijl 26 sep 1973, tr 1948 Klak, geb 1913.
- 2 Roelfje Udding, geb 1916, tr 1940 Steenhuis, geb 1913.
- 3 Pieter Udding, geb 1921, tr 1946 Schreuder, volgt XIl.

Xg HENDRIK UDDING
geb Zuidlaren 29 aug 1891, rustend landbouwer, ovl Zuidlaren 26 nov 1978, tr Slochteren 14 nov 1919 Berendina Meijer, geb Slochteren 22 mrt 1893, ovl Groningen 22 mei 1975, dr van Evert en Jantje Brust.
Uit dit huwelijk:
- 1 Trijntje Udding, geb 1920, tr 1946 Eiling, geb 1917.
- 2 Jantje Udding, geb 1925, tr 1948 Oldenziel, geb 1920.

Xh JOHANNES UDDING
geb Vries 19 jul 1878, bakker te Annen onder Anloo, ovl ald 1 jul 1921, tr Anloo 22 mei 1909 (akte nr 17) Jantje Landman, geb Haren (Gr) 24 mrt 1888, ovl Groningen 29 aug 1970, dr van Jan en Willemtje Meelker, zij hertr Anloo 17 jan 1925 Egbert Schuitema.
Uit dit huwelijk:
- 1 levenloos kind, ovl 11 jul 1910.
- 2 Jacomina Udding, geb 1911, tr 1940 Smith, geb 1906.
- 3 Jan Udding, geb 1914.
- 4 Luchina Udding, geb 1919, tr 1948 van Waas, geb 1915.

Xi HENDRIK UDDING
geb Anloo 15 dec 1884, meester grofsmid te Annen, ovl Zuidlaren 11 dec 1972, tr Anloo 23 mei 1908 (akte nr 19) Henderika de Vries, geb Nieuwe Pekela 1 mei 1881, ovl Anloo 11 apr 1948, dr van Johannes en Fennegien Venema.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jacomina Fennechiena Udding, geb Anloo 17 mei 1909, ovl ald 14 mei 1921.
- 2 Fennegien Udding, geb Anloo 11 sep 19??, ovl Groningen 12 apr 1969, tr 1938 Enting, geb 1909.
- 3 Lukas Udding, geb 1913, tr 1945 Pieters, volgt XIm.
- 4 Johannes Udding, geb 1917, tr 1946 Schuurman, volgt XIn.

Xj HENDRIK UDDING
geb Vlagtwedde 16 jul 1891, bakker, ovl Groningen 5 mei 1941, tr Vlagtwedde 23 apr 1921 Willemtje Kuipers, geb Wedde 24 jan 1899, dr van Stoffer en Abeldina de Jonge, zij hetr Groningen 14 mei 1956 Jan van der Mark, weduwnaar van Jeltje Mulder.
Uit dit huwelijk:
- 1 Hendrik Udding, geb 1924, tr 1954 Twiest, volgt XIo.

Xk GERHARDUS JANS UDDING
geb Vlagtwedde 19 mrt 1898, bakker en kruidenier ald, ovl Winschoten 27 mei 1971, tr Vlagtwedde 7 okt 1926 Anna Jurriena Potze, geb Vlagtwedde 12 sep 1903, dr van Hinderikus en Geessien Klompmakers.
Uit dit huwelijk:
- 1 Hendrik Hinderikus Udding, geb 1927, tr 1955 Schrotenboer, volgt XIp.
- 2 Hinderikus Udding, geb 1931, tr 1954 Brockschmidt, volgt XIq.

XIa JAN UDDING
geb Anloo 9 jul 1902, rustend landbouwer, ovl Assen 16 mrt 1990, tr Beetsterzwaag 14 apr 1927 Hinke Zwaanstra, geb De Wilp (Fr) 24 feb 1906, ovl Bovensmilde 25 jan 1987, dr van Jacob en Aaltje Bouma.
Uit dit huwelijk:
- 1 Albertje Aaltje Udding, geb 1927, tr Wolters, geb 1923.
    Van haar stamt af:
    - 1 Jan Udding, geb 1945, tr ten Hoor, geb 1951.
        Uit dit huwelijk:
        - 1 Margriet Aleida Udding, geb 1972.
        - 2 Alberta Jacoba Udding, geb 1974, tr 2000 van der Kuip
        - 3 Jacob Jan Udding, geb 1976.
- 2 Aaltje Udding, geb 1930, tr Graafstra, geb 1930.
- 3 Berend Udding, geb 1930, tr Heukers, volgt XIIa.
- 4 Jacob Udding, geb 1934, tr Snijder, volgt XIIb.
- 5 Bernardus Tjalling Udding, geb 1936, tr Tuinbeek, volgt XIIc.
- 6 Anne Catharinus Udding, geb 1940, tr de Vries, volgt XIId.
- 7 Jan Udding, geb 1942, tr Venema, volgt XIIe.
- 8 Tjalling Udding, geb 1950, tr ten Cate, volgt XIIf.

XIb BERNARDUS UDDING
geb Anloo 24 mei 1904, rustend landbouwer, ovl 17 sep 1991, tr Norg 27 apr 1929 Jantina van der Veen, geb ald 30 sep 1908, ovl 30 dec 2000, dr van Hermanus en Jantje Hummel.
Uit dit huwelijk:
- 1 Albertje Udding, geb Smilde 11 feb 1930, ovl Deventer 22 aug 1968, tr van Broekhuizen, geb 1926,
  hij hertr van Blokland, gesch echtgenote van Gerritsma.
- 2 Hermanus Udding, geb 1932, tr 1958 Duker, volgt XIIg.

XIc JAN UDDING
geb Anloo 14 nov 1906, landbouwer, ovl jan 1999, tr Sijbring, geb 1914.
Uit dit huwelijk:
- 1 Marchien Udding, geb 1941, tr de Geest, geb 1938.
- 2 Hendrikus Udding, geb 1943.
- 3 Jantje Udding, geb 1945, tr Blaauw, geb 1944.
- 4 Hindrik Udding, geb 1954, tr Post.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Sylvia Udding, geb 1979
    - 2 Saskia Udding, geb 1981
    - 3 Jeroen Udding, geb 1987

XId JANNES UDDING
geb 1908, tr 1935 Jantje Boer, geb Vries 9 jan 1915, ovl Anderen 21 jun 1986, dr van Jan en Geertruida Kleef.
Uit dit huwelijk:
- 1 Hindrik Udding, geb 1935, tr Lubbers, volgt XIIh.
- 2 Jan Kornelis Udding, geb Anderen 4 aug 1936, ovl 6 jul 2014, tr Smeenge, volgt XIIi.

XIe JAN UDDING (ouders Xc)
geb Anloo 5 okt 1912, adj. directeur van een MAVO-school te Gieten, ovl Gieten 20 mrt 1995, tr Gieten 10 mei 1940 Aaltje Duursema, geb ald 7 okt 1913, ovl Gieten 2 apr 1991, dr van Geert en Geessie Sterenborg.
Uit dit huwelijk:
- 1 Harm Udding, geb 1 feb 1944, tr Viets, geb 1949, volgt XIIj.
- 2 Geert Udding, geb 8 feb 1947, tr Westra, geb 4 jul 1951, volgt XIIk.
- 3 Eldina Geesje Aaltje Udding, geb 26 dec 1949, tr 1971 Wienen, geb 1948
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Andr Wienen, geb Assen 17 jun 1975, tr
        Uit dit huwelijk:
        - 1 Tim Wienen, geb 28 nov 2005
    - 2 Jeroen Wienen, geb Assen 5 jan 1977, tr Brouwer
        Uit dit huwelijk:
        - 1 Jolijn Wienen, geb
        - 2 Daphne Wienen, geb

XIf JAN UDDING
geb 1917, huisarts in Den Helder, radioloog, ovl 20 jun 2000, tr Brouwers, geb 1920.
Uit dit huwelijk:
- 1 Elly Lucretia Udding, geb 1948, tr Verheggen, geb 1943.
- 2 Lucretia Martina Udding, geb Den Helder 30 apr 1952, ovl Amsterdam 1 sep 1952.
- 3 Jan Tijmen Udding, geb 1953.
- 4 Lucretia Martina Udding, geb 1954.

XIg HENDRIK UDDING
geb Anloo 30 mrt 1919, arts, radioloog, ovl Winschoten 4 feb 1989, tr 1947? Homan, geb 1921.
Uit dit huwelijk:
- 1 Martje Lucretia Udding, geb 1948, tr Wissekerke, geb 1951.
- 2 Lucretia Magdalena Udding, geb 1952,.
- 3 Janneke Jakoba Udding, geb 1955.

XIh GEZIENUS UDDING
geb Anloo 9 feb 1921, tandarts, ovl Enschede 1 feb 2010, tr 1954 van Gogh, geb 1923. Gezienus heeft bij overlijden volgens de annonces een partner / echtg. Anny Kayser.
Uit dit huwelijk:
- 1 Harmanna Lucretia Udding, geb 1956.
- 2 Jan Udding, geb 1956.
- 3 Saskia Udding, geb 1962.

XIi ANNE UDDING
geb Anloo (Eext) 17 mei 1923, bakker te Eext, ovl Eext 28 dec 2009, tr 1948 Bonder, geb 1925, ovl 22 okt 2014.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jan Udding, geb 1948, tr 1974 Schuiling, geb 1952.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Werna Udding heeft relatie met Aad (uit deze relatie Linde en Ruben)
    - 2 Allard Udding
    - 3 Marieke Udding heeft relatie met Olivier
- 2 Egbert Jan (Bert) Udding, geb 1951, tr 1975 Greving, geb 1953, .
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Sander heeft relatie met Tjietra
    - 2 Bas heeft relatie met Arenda
    - 3 Maarten
- 3 Cornelis (cor) Udding, geb 1957, tr janny

XIj BEREND UDDING
geb Anloo 21 dec 1927, tandarts, ovl 27 mrt 1999, tr Schiphouwer, geb 1934.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jan Udding, geb 1958, tr 1984 van Os, geb 1958.
- 2 Aletta Lucretia Udding, geb 1961.
- 3 Hendrik Udding, geb 1962.

XIk JANTIENUS UDDING
geb Anloo 4 feb 1931, arts, gynaecoloog, ovl Den Helder 14 jul 2006, tr 1960 Post, geb 1930.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jan Udding, geb 1961.
- 2 Bart Udding, geb 1962.
- 3 Lucretia Udding, geb 1963.

XIl PIETER UDDING
geb Slochteren 28 aug 1921, landbouwer, ovl Slochteren 8 mei 1996, tr 1946 Schreuder, geb 1922.
Uit dit huwelijk:
- 1 Roelof Udding, geb 1946, tr Stel, geb 1951.

XIm LUKAS UDDING
geb 1913, ovl 4 apr 1994, tr 1945 Johanna Pieters, geb ald 14 aug 1918, ovl Annen 20 jun 1989, dr van Lute en Harmpje Stokker.
Uit dit huwelijk:
- 1 Henderika Udding, geb 1946, tr Bergman, geb 1943.

XIn JOHANNES UDDING
geb 1917, tr Schuurman, geb 1922.
Uit dit huwelijk:
- 1 Hendrik Udding, geb 1948, tr Jonker, geb 1949.
- 2 Trientje Udding, geb 1954.

XIo HENDRIK UDDING
geb 1924, tr Twiest, geb 1928.
Uit dit huwelijk:
- 1 Hendrik Udding, geb 1957.
- 2 Klaas Udding, geb 1959.

XIp HENDRIK HINDERIKUS UDDING
geb Vlagtwedde 19 nov 1927, referendaris gemeentewerken te Stadskanaal, ovl Stadskanaal 18 aug 1994, tr (1) Zuidwolde 24 nov 1955 Woltertje Schrotenboer, geb ald 27 mrt 1925, ovl Zuidwolde 22 jan 1981, dr van Jan Wolter en Ereltje de Lange., tr(2) J E. M. de Block, geb 14 nov 1937,.
Uit dit huwelijk:
- 1 Gerhardus Jan Udding, geb 1956.

XIq HINDERIKUS UDDING
geb 1931, tr Brockschmidt, geb 1931.
Uit dit huwelijk:
- 1 Swannette Udding, geb 1959.
- 2 Anna Jurriena Udding, geb 1961.
- 3 Gerhardus Jans Udding, geb 1968, heeft relatie met Timmer, geb 1969.
    Uit deze relatie:
    - 1 Tim Udding, geb 1999

XIIa BEREND UDDING
geb 1930, tr Heukers, geb 1938.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jan Udding, geb 1956
    Van hem stamt af:
    -1 L. Udding, geb 1985
- 2 Jantina Udding, geb 1958.
- 3 Obbe Udding, geb 1959, tr 1982 Helder, geb 1957.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Berend Udding, geb 1984
    - 2 Dirk Udding, geb 1986
    - 3 Hielke Hendrik (Henri) Udding, geb 1989
- 4 Hinke Udding, geb 1961.
- 5 Hendrik Berend (Henk) Udding, geb 1964, tr 2002 Blomsma, geb 1962.
- 6 Aaltje Albertje Udding, geb 1969.

XIIb JACOB (JAAP) UDDING
geb Bovensmilde 16 apr 1934, ovl Borger 21 feb 1991, tr Snijder, 1933.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jan Udding, geb 1960.
- 2 Tjipke Edwin Udding, geb 1964
- 3 Annet Auwke Udding, geb 1967

XIIc BERNARDUS TJALLING UDDING
geb 1936, tr Tuinbeek, geb 1939.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jantien Udding, geb 1958.
- 2 Jan Udding, geb 1962.
- 3 Cornelis Udding, geb 1965.

XIId ANNE CATHARINUS (Tinus) UDDING
geb 1940, ovl Uffelte 24 dec 2014, tr de Vries, geb 1943.
Uit NRC Handelsblad, Donderdag 7 januari 1999 door Karin de Mik:
Dit jaar is het negentig jaar geleden dat de eerste Elfstedentocht werd verreden. In het Schaatsmuseum in Hindeloopen is een expositie ingericht met eigendommen van alle winnaars. Zoals de teen van Udding en de stempelkaart van Piet Kleine. "Waar is de teen?" vraagt menig bezoeker van het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen aan eigenaar Gauke Bootsma. De huid en nagel, die onder een glazen stolp in een vitrine staan, behoorden tot 18 januari 1963 toe aan de Drent Tinus Udding. Udding was een van de 57 wedstrijdrijders die de barre Elfstedentocht van 1963 wisten uit te rijden, ondanks zeer slecht ijs, strenge vorst, felle wind en gemene stuifsneeuw. Zijn rechterteen bleek echter bevroren en amputatie van de teenhuid was noodzakelijk. Udding schonk zijn lichaamsdeel in 1995 aan het museum, waar het als een relikwie is bijgezet.
http://www.interstroom.nl/nlschaats/archive/9901/0045.html
Uit dit huwelijk:
- 1 Fennechien Hinke Annet Udding, geb 1963.
- 2 Jan Henderikus (Henk-Jan) Udding, geb 1966, tr 1994 Louwrier, geb 1969.
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Floris Bernard (Floris) Udding, geb 2003
    - 2 Isabel Sophie (Isabel) Udding, geb 2005

XIIe JAN UDDING
geb 1942, tr Venema, geb 1942.
Uit dit huwelijk:
- 1 Jan Ebertus Udding, geb 1965.
- 2 Annie Hilda Udding, geb 1967.

XIIf TJALLING UDDING
geb 1950, tr ten Cate, geb 1953. Uit dit huwelijk:
- 1 Tjalling Udding, geb 1973.
    Van hem stamt af:
    - 1 Stephan Tjalling Udding, geb 2009,
- 2 Hendrik Jan Udding, geb 1974, heeft relatie met Boekema, geb 1980,
    Uit deze relatie:
    - 1 Thijmen Jurgen Udding, geb 2007,
    - 2 Jesper Iwan Udding, geb 2008,
- 3 Casper Wolter Tjalle Udding, geb 2010, .

XIIg HERMANUS (Mans) UDDING (ouders XIb)
geb Smilde 13 sep 1932, landbouwer, ovl 23 jun 2006, tr 1958 Duker, geb 1938.
Uit dit huwelijk:
- 1 Geesje Jantina Udding, geb 1961, tr Gils
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Savil Georg Manasse (Savil) Gils, geb 1993
    - 2 Asja Kira Jane (Asja) Gils, geb 2005
- 2 Jantina Albertje (Jannie) Udding, geb 1963, tr 1984, sch 2006, Wattimena,
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Joshua Eugéne Wattimena, geb 1984
    - 2 Ashwin Wattimena, geb 1987
- 3 Janke Aaltje Hilligje (Ankie) Udding, geb 1966, tr , sch Daalman
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Mieneke Daalman, geb 1989
    - 2 Anne Daalman, geb 1991
- 4 Hendrika (Mariska) Udding, geb 25 dec 1982, ovl 8 mrt 2005

XIIh HINDRIK UDDING (ouders XId)
geb Anloo (Anderen) 18 jul 1935, technisch opnemer kadaster te Assen, ovl Assen 9 jan 2010, tr Rolde 12 jun 1963 Roelofje Lubbers, geb ald 18 nov 1939, ovl Assen 4 jan 1988, dr van Hendrik en Roelofje Paas..
Uit dit huwelijk:
- 1 Geertje Udding, geb 1964.
- 2 Jannes Udding, geb 1965.
- 3 Jantje Udding, geb 1967.

XIIi JAN KORNELIS UDDING (ouders XId)
geb Anderen 4 aug 1936, ovl Assen 6 jul 2014, tr Thallina Smeenge, geb 1941.
Uit dit huwelijk:
- 1 Hilligje Udding, geb 1966, tr Geert..
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Irene
    - 2 Roland
- 2 Jantje Udding, geb 1969.

XIIj HARM UDDING (ouders XIe)
geb 1 feb 1944, tr 1974 Viets, geb 1949, sch, tr Hamelink
Uit het laatste huwelijk door adoptie:
- 1 Ann-Lynn

XIIk GEERT UDDING (ouders XIe)
geb Nieuwolda 8 feb 1947, tr 12 mei 1972 Westra, geb Assen 4 jul 1951.
Geert was een talentvolle atleet op de middenafstanden die in 1968 Nederlands kampioen werd op de 800m.
Geplaagd door talloze blessures moest hij zijn sportcarrire vroegtijdig beindigen.
Uit dit huwelijk:
- 1 Irma Udding, geb Groningen 25 sep 1974, relatie met Frank, geb 1976
    Uit deze relatie:
    - 1 Esmé Frank, geb Groningen 6 dec 2006
    tr 21 november 2016 met Veldkamp, geb 1975
    Uit dit huwelijk:
    - 1 Yva Tade Veldkamp, geb Groningen 13 jan 2014
- 2 Arjan Udding, geb 1976, volgt XIIIb

XIIIb ARJAN UDDING (ouders XIIk)
geb Gieten 22 jun 1976, tr Poth, geb 1976
Uit dit huwelijk:
- 1 Jules Rufus, geb Londen 1 dec 2009
- 2 Caesar Felix, geb Londen 1 aug 2011


I JAN UDDINGE ca 1580-..(onbekend)
II LUITIEN UDDINGE ca 1600-vr 1664 (Sijberinge)
III WILLEM UDDINGE ca 1620-1701 (Roelofs)
IV JAN UDDINGE ca 1660/1666-n 1 jan 1702 (Jantjen Jansdr)
V HARM UDDINGE 1689-n 21 mei 1736 (Jobinge)
VI LUCAS UDDINGE 1732-ovl in 1780 (Bluks)
VII HARM UDDINGE 1769-1846 (Hamminge)
VIII HENDRIK UDDING 1816-1874 (Mulder)
IXa HARM UDDING 1838-1868 (Mennega)
IXb JAN UDDING 1845-1930 (Mennega)
Xa BEREND UDDING 1874-1962 (Hofsteenge)
XIa JAN UDDING 1902-1927 (Zwaanstra)
XIIa BEREND UDDING 1930 (Heukers)
XIIb JACOB UDDING 1934-1991 (Snijder)
XIIc BERNARDUS TJALLING UDDING 1936- (Tuinbeek)
XIId ANNE CATHARINUS UDDING 1940-2014 (de Vries)
XIIe JAN UDDING 1942- (Venema)
XIIf TJALLING UDDING 1950- (ten Cate)
XIb BERNARDUS UDDING 1904-1991 (van der Veen)
XIIg HERMANUS UDDING 1932-2006 (Duker)
Xb HINDRIK UDDING 1877-1923 (Wilkens)
XIc JAN UDDING 1906-1999 (Sijbring)
XId JANNES UDDING 1908-1986 (Boer)
XIIh HINDRIK UDDING 1935- (Lubbers)
XIIi JAN CORNELIS UDDING 1936-2014 (Smeenge)
Xc HARM UDDING 1883-1912 (Oostra)
XIe JAN UDDING 1912-1995 (Duursema)
XIIj HARM UDDING 1943- (Viets/Hamelink)
XIIk GEERT UDDING 1947- (Westra)
Xd PIETER UDDING 1886-1975 (Okken)
Xe JAN UDDING 1892-1967 (Dekker)
XIf JAN UDDING 1917- (Brouwers)
XIg HENDRIK UDDING 1919-1989 (Homan)
XIh GEZIENUS UDDING 1921-2010 (van Gogh)
XIi ANNE UDDING 1923-2009 (Bonder)
XIj BEREND UDDING 1927-1999 (Schiphouwer)
XIk JANTIENUS UDDING 1931-2006 (Post)
IXc PIETER UDDING 1850-1930 (Hendriks)
Xf ROELOF UDDING 1887-1980 (Veenema)
XIj PIETER UDDING 1921-1996 (Schreuder)
Xg HENDRIK UDDING 1891-1978 (Meijer)
IXd LUKAS UDDING 1853-1921 (Mol)
Xh JOHANNES UDDING 1878-1921 (Landman)
Xi HENDRIK UDDING 1884-1972 (de Vries)
XIm LUKAS UDDING 1913-1989 (Pieters)
XIn JOHANNES UDDING 1917- (Schuurman)
IXe HENDRIK UDDING 1857-1936 (Garrelts)
Xj HENDRIK UDDING 1891-1941 (Kuipers)
XIo HENDRIK UDDING 1924- (Twiest)
Xk GERHARDUS JANS UDDING 1898-1971 (Potze)
XIp HENDRIK HINDERIKUS UDDING 1927-1994 (Schrotenboer)
XIq HINDERIKUS UDDING 1931- (Brockschmidt)

Vragen of opmerkingen kunt u hier kwijt.