Lijst met programma's

Scherm Programma Grootte Beschrijving


Wachttijd
paradox

 

460kB
28/01/19

Bepaling van wachttijden d.m.v. simulatie:
  = met perioden van gelijke en verschillende lengte
  = met perioden waarvan de lengte at random varieert
  = met perioden naar keuze
  = begin- en eindtijd van de totale cyclus vast of onbegrend.
- In de laatste situatie schuilt het paradoxale: de wachttijden
  zijn hierin veel langer dan men normaal zou verwachten.


Oppervlakte
onder
een kromme

 

411kB
04/01/19

Benadering van de opp onder een kromme met Monte Carlo simulatie.
- Onder de kromme kunnen links en rechts grenzen worden ingesteld.
- Daartussen worden x-waarden gekozen en de functiewaarden berekend.
- Tussen de grenzen en de functiewaarden worden rechthoeken getekend.
- Van de opp van alle rechthoeken samen wordt het gemiddelde berekend.
- Dit gemiddelde benadert de opp v/h gebied onder de kromme.
- Na 5000 herhalingen wordt steeds de laatste rechthoek getoond.

Benadering π
met
Monte Carlo


396kB
13/12/18

Benadering van π met Monte Carlo simulatie.
- Teken een cirkel met straal r en opp. πr^2.
- Teken het omgeschreven vierkant met opp. 4r^2.
- Er geldt: opp. cirkel / opp. vierkant = π/4
- Aantal stippen binnen de cirkel / aantal stippen binnen het vierkant
  geeft een benadering van π/4 en dus ook van π


Life
van
Conway

 

495kB
01/02/18

Simulatie van een door John Conway in 1970 bedacht 'cellulair' systeem:
- Dit systeem werkt volgens enkele eenvoudige regels waardoor cellen
  kunnen ontstaan, zich handhaven of afsterven.
- De regels staan in het programma onder de knop 'Uitleg'.
- Enkele 'organismen' van cellen zijn te vinden onder 'Patronen'.


Driehoek
in
cirkel

 

399kB
02/03/18

Simuleert de kans dat een willekeurig getekende driehoek stomp is:
- Het programma beperkt zich tot driehoeken getekend in een cirkel.
- Er worden twee gevallen onderscheiden:
  = driehoeken met een hoekpunt in het middelpunt van de cirkel
    en de andere twee op de cirkelomtrek.
  = driehoeken met alle hoekpunten op de cirkelomtrek.
- Dit probleem is verwant aan Lewis Carrol pillow problem #58.

Bertrand
doosparadox


389kB
28/12/17

Simulatie over de doosparadox van Bertrand (zie ook de Links):
- Iemand kiest blind uit 3 doosjes, elk met 2 munten.
- Doosje 1 met 2 gouden, doosje 2 met een gouden en een zilveren
  en doosje 3 met 2 zilveren munten.
- Uit het gekozen doosje pakt hij een munt die van goud blijkt te zijn.
- Het programma simuleert de kans dat de tweede munt ook van goud is.Dobbelen
met
1, 2 of 3 stenen

406kB
02/01/18


Simulatie van het werpen met 1, 2 of 3 dobbelstenen
- Bij 2 en 3 stenen gaat het om de som der ogen.
- De resultaten worden getoond in een lijst en een grafiek
  met aantallen en procenten.Verjaardagen
paradox

562kB
13/01/15


Simulatie van de verjaardagenparadox:
- Wat is de kans dat in een groep meerdere personen dezelfde dag jarig zijn?
- Verrassend groot: met slechts 23 personen is de kans groter dan 50%
- Met 41 personen is die kans zelfs groter dan 90% en met 57 personen 99%Naalden
van
Buffon

 
384kB
28/01/15

Simulatie van de naalden van Buffon:
- Tussen een aantal evenwijdige lijnen wordt een aantal (n) naalden gestrooid.
- De naalden zijn even lang als de afstand tussen de lijnen.
- Sommige (s) naalden snijden een van de lijnen, andere liggen helemaal vrij.
* De uitkomst van 2n/s geeft een benadering van π (3,14..)Pascal
en
 De Méré

 
402kB
15/02/14

Simulatie met dobbelstenen volgens Blaise Pascal en De Méré:
- Gooi met 4 dobbelstenen: hoe groot is de kans op minstens één zes?
* De theoretische kans op minstens één zes is 1-(5/6)^4 ≈ 0,5177
- Gooi 24 keer met 2 dobbelstenen: wat is de kans op minstens één dubbel-zes?
* De theoretische kans op minstens één dubbel-zes = 1-(35/36)^24 ≈ 0,4914


Balletjes
in vaas


386kB
18/01/15

Simulatie met rode en witte balletjes:
- Je legt een witte bal in een vaas.
- Je doet er vervolgens blind een rode of witte bal bij.
- Dan haal je blind één bal uit de vaas: die blijkt wit te zijn (W1).
- Het programma simuleert de kans dat de overgebleven bal ook wit is (W2).


Driedeuren
dilemma
Monty Hall


393kB
21/12/17

Simulatie van het driedeurenprobleem, ook bekend als het Monty Hall dilemma:
- Een quizkandidaat ziet drie deuren, met achter één ervan de hoofdprijs.
- Hij maakt een voorlopige keuze uit een van de deuren.
- Daarna kiest de quizmaster een deur waar geen hoofdprijs achter zit.
- Vervolgens wordt de kandidaat gevraagd of hij nog wil switchen van deur.
- Deze simulatie laat het verschil zien tussen wèl en niet switchen.


Bertrand
paradox
eindpunten


406kB
20/10/17

Simulatie over de paradox van Bertrand (zie ook de Links):
- Gegeven: een gelijkzijdige driehoek met zijn omgeschreven cirkel.
- Op de cirkelomtrek worden at random steeds twee punten gekozen.
- Deze puntenparen worden verbonden zodat een koorde ontstaat.
- Het programma benadert de kans dat deze koorde langer is dan de zijde
  van de driehoek.
- Door herhaald indrukken van de knop Tekenen ontstaat een grotere serie.


Bertrand
paradox
middens


407kB
20/10/17

Simulatie over de paradox van Bertrand (zie ook de Links):
- Gegeven: een gelijkzijdige driehoek met zijn omgeschreven cirkel.
- In deze driehoek is de ingeschreven cirkel getekend.
- Binnen de grote cirkel wordt at random een punt gekozen.
- Door dit punt wordt loodrecht op de straal de koorde getekend
- Het programma benadert de kans dat deze koorde langer is dan de zijde
  van de driehoek.


Bertrand
paradox
stralen


401kB
20/10/17

Simulatie over de paradox van Bertrand (zie ook de Links):
- Gegeven: een gelijkzijdige driehoek met zijn omgeschreven cirkel.
- Binnen de cirkel wordt at random een straal getekend.
- Op deze straal wordt at random een punt gekozen.
- In dit punt wordt loodrecht op de straal de koorde getekend.
- Het programma benadert de kans dat deze koorde langer is dan de zijde
  van de driehoek.


Bertrand
`paradox`
2 punten


402kB
20/10/17

Simulatie over een variant op de paradox van Bertrand
- Gegeven: een gelijkzijdige driehoek met zijn omgeschreven cirkel.
- Binnen de cirkel worden at random twee punten gekozen.
- Door deze punten wordt de koorde getekend.
- Het programma benadert de kans dat deze koorde langer is dan de zijde
  van de driehoek.St.Petersburg
paradox


573kB
03/12/17

Simulatie over de paradox van Sint-Petersburg
- Het casino stort voor een kansspel € 2 in de pot.
- Een speler gooit met een munt: kop of munt.
- In geval van kop verdubbelt het casino de pot.
- Bij munt wordt de inhoud v/d pot aan de speler uitgekeerd.
- Deelname aan het kansspel wordt gegund aan de hoogste bieder.
- Vraag: welk bedrag durft iemand in te zetten om mee te mogen doen?Omzettings-
tabellen

 
457kB
15/02/14
Geen simulatie, maar het programma genereert omzettingstabellen.
 

--- GEBRUIKSAANWIJZING ---
Bovenstaande programmaatjes heb ik gemaakt in de programmeertaal Delphi en zijn absoluut veilig.
Het downloaden wordt gestart door met de linker muisknop op een blauwe link te klikken.
Op computers met Windows wordt het uitvoeren vaak geblokkeerd door Windows Defender.
Op het schermpje 'Uw pc wordt beschermd' klikt u op de tekst 'Meer informatie'.
Vervolgens kunt u via de knop 'Toch uitvoeren' het programma opstarten.
De programma's werken alleen onder Windows en dus niet op de iPad.Vragen of opmerkingen kunt u hier kwijt.