Lijst met programma's

Scherm Programma GrootteBeschrijvingVerjaardag
paradox

396kB
13/01/15


Simulatie van de verjaardagenparadox (uit: Nationale Wetenschapsquiz 2000):
- Wat is de kans dat in een groep meerdere personen dezelfde dag jarig zijn?
- Verrassend groot: met slechts 23 personen is de kans groter dan 50%
- Met 41 personen is die kans zelfs groter dan 90% en met 57 personen 99%Naalden
van
Buffon

 
385kB
28/01/15

Simulatie van de naalden van Buffon:
- Tussen een aantal evenwijdige lijnen wordt een aantal (n) naalden gestrooid.
- De naalden zijn even lang als de afstand tussen de lijnen.
- Sommige (s) naalden snijden een van de lijnen, andere liggen helemaal vrij.
* De uitkomst van 2n/s geeft een benadering van het getal pi (3,14..)Pascal
en
 De Méré

 
402kB
15/02/14

Simulatie met dobbelstenen volgens Blaise Pascal en De Méré:
- Gooi met 4 dobbelstenen: hoe groot is de kans op minstens één zes?
* De theoretische kans op minstens één zes is 1-(5/6)^4 ≈ 0,5177
- Gooi 24 keer met 2 dobbelstenen: wat is de kans op minstens één dubbel-zes?
* De theoretische kans op minstens één dubbel-zes = 1-(35/36)^24 ≈ 0,4914


Balletjes
in vaas


386kB
18/01/15

Simulatie met rode en witte balletjes (uit: Nationale Wetenschapsquiz 2004):
- Je legt een witte bal in een vaas.
- Je doet er vervolgens blind een rode of witte bal bij.
- Dan haal je blind één bal uit de vaas: die blijkt wit te zijn (W1).
- Hoe groot is nu de kans dat de bal die nog in de vaas zit ook wit is? (W2)
* De theoretische kans is te berekenen met de regel van Bayes:
  P(W2|W1) = P(W2 èn W1) / P(W1) = 1/2 / 3/4 = 2/3 ≈ 0,6667


Driedeuren
dilemma
Monty Hall


388kB
01/02/15

Simulatie van het driedeurenprobleem, ook bekend als het Monty Hall dilemma:
- Een quizkandidaat ziet drie deuren, met achter één ervan de hoofdprijs.
- Hij maakt een voorlopige keuze uit een van de deuren.
- Daarna kiest de quizmaster een deur waar geen hoofdprijs achter zit.
- Vervolgens wordt de kandidaat gevraagd of hij nog wil switchen van deur.
- Deze simulatie laat het verschil zien tussen wèl en niet switchen.


Bertrand
paradox
eindpunten


405kB
20/10/17

Simulatie over de paradox van Bertrand (zie ook de Links):
- Gegeven: een gelijkzijdige driehoek met zijn omgeschreven cirkel.
- Op de cirkelomtrek worden at random steeds twee punten gekozen.
- Deze puntenparen worden verbonden zodat een koorde ontstaat.
- Het programma benadert de kans dat deze koorde langer is dan de zijde
  van de driehoek.
- Door herhaald indrukken van de knop Tekenen ontstaat een grotere serie.


Bertrand
paradox
middens


400kB
20/10/17

Simulatie over de paradox van Bertrand (zie ook de Links):
- Gegeven: een gelijkzijdige driehoek met zijn omgeschreven cirkel.
- In deze driehoek is de ingeschreven cirkel getekend.
- Binnen de grote cirkel wordt at random een punt gekozen.
- Door dit punt wordt loodrecht op de straal de koorde getekend
- Het programma benadert de kans dat deze koorde langer is dan de zijde
  van de driehoek.


Bertrand
paradox
stralen


406kB
20/10/17

Simulatie over de paradox van Bertrand (zie ook de Links):
- Gegeven: een gelijkzijdige driehoek met zijn omgeschreven cirkel.
- Binnen de cirkel wordt at random een straal getekend.
- Op deze straal wordt at random een punt gekozen.
- In dit punt wordt loodrecht op de straal de koorde getekend.
- Het programma benadert de kans dat deze koorde langer is dan de zijde
  van de driehoek.


Bertrand
`paradox`
2 punten


401kB
20/10/17

Simulatie over een variant op de paradox van Bertrand
- Gegeven: een gelijkzijdige driehoek met zijn omgeschreven cirkel.
- Binnen de cirkel worden at random twee punten gekozen.
- Door deze punten wordt de koorde getekend.
- Het programma benadert de kans dat deze koorde langer is dan de zijde
  van de driehoek.Omzettings-
tabellen

 
457kB
15/02/14
Geen simulatie, maar het programma genereert omzettingstabellen.
 

Bovenstaande programmaatjes heb ik gemaakt m.b.v. de programmeertaal Delphi en zijn absoluut veilig.
Op computers met Windows wordt het downloaden meestal geblokkeerd door Windows Smartscreen.
Deze kan (tijdelijk) worden uitgeschakeld via Configuratie -> Onderhoudscentrum.
De programmaatjes werken alleen onder Windows en dus niet op de iPad.
Het downloaden wordt gestart door op de blauwe link te klikken.


Vragen of opmerkingen kunt u hier kwijt.