breevenen
Hieronder een aantal vogelgeluiden opgenomen in en rond de Breevenen:


blauwborst:           zang   ook: fazant

blauwborst:           zang

blauwe reiger:        contactroep

bonte vliegenvanger:  zang

boomklever:           zang   ook: o.a. vink en roodborst

boomklever:           roep   ook: vink

boomkruiper:          zang

boomleeuwerik:        zang

boomleeuwerik:        zang

boompieper:           zang in vlucht

boompieper:           zang vanaf zitplaats

bosrietzanger:        zang

bosrietzanger:        zang

buizerd:              alarmroep

canadese gans:        roep

fitis:                zang

fitis:                zang

fitis:                contactroep

fluiter:              contactroep en zang

geelgors:             zang   ook: merel

geelgors:             roep

gekraagde roodstaart: zang

glanskop:             zang

grasmus:              zang   ook: roep buizerd

grasmus:              alarmroep   ook: zang graspieper

graspieper:           zang   ook: roep buizerd

grauwe gans:          alarmroep

groene specht:        zang   ook: o.a. koolmees en staartmees

groene specht:        zang

groenling:            zang

grote bonte specht:   jongen in nestholte

grote bonte specht:   kloppend en roffelend

grote lijster:        zang

grote lijster:        zang

grutto:               zang in vlucht

grutto:               zang   ook: leeuwerik

grutto:               alarmroep + zang

heggenmus:            zang

houtduif:             zang

huismus:              contactroep ook: zang merel

huismus:              contactroep

kauw:                 contactroep

keep:                 contactroep en stukjes zang

kleine karekiet:      zang

kleine karekiet:      zang

kneu:                

koekoek:              ook: zwartkop

koolmees:             zang

koolmees:             contactroep   ook: winterkoning

kramsvogel:           contactroep ('sjakkeren')

kwartel:              roep   ook: veldleeuwerik

kwartel:              roep   ook: veldleeuwerik

kwartelkoning:        contactroep   ook: kwartel

meerkoet:             contactroep

merel:                zang

merel:                alarmroep

nachtegaal:           zang   ook: o.a. fitis en tjiftjaf

nijlgans:             alarmroep

paapje:               zang

paapje:               zang

pimpelmees:           zang

putter:               zang

raaf:                 roep

rietgors:             zang   ook: o.a. kleine karekiet

rietgors:             zang   ook: kleine karekiet

rietzanger:           zang   ook: fazant

rietzanger:           zang

roodborst:            zang

roodborst:            zang

roodborsttapuit:      zang

roodborsttapuit:      alarmroep

scholekster:          roep

sijs:                 contactroep en stukjes zang

spotvogel:            zang

spreeuw:              sociale zang (in groep)

sprinkhaanzanger:     zang   ook: o.a. veldleeuwerik

staartmees:           contactroep

tjiftjaf:             contactroep 1-lettergrepig

tjiftjaf:             contactroep 2-lettergrepig

tjiftjaf:             zang   ook: o.a. zanglijster en houtduif

tjiftjaf:             zang

tuinfluiter:          zang

tuinfluiter:          zang

tureluur:             zang   ook: wilde eend

veldleeuwerik:        zang

veldleeuwerik:        zang

vink:                 zang

vink:                 zang   duet van twee mannetjes

vink:                 contactroep

waterral:             contactroep   ook: fitis en roodborst

watersnip:            zang

wielewaal:            zang   ook: o.a. merel

winterkoning:         zang

winterkoning:         afwijkende zang   ook: merel

witte kwikstaart:     contactroep

wulp:                 zang

wulp:                 alarmroep

zanglijster:          zang

zanglijster:          zang

zwarte kraai:         zang

zwarte specht:        zang

zwarte specht:        alarmroep   ook: roodborst en pimpelmees

zwarte specht:        roffelen   ook: grote lijster

zwartkop:             zang

zwartkop:             zang

ree:                  alarmroep   ook: veldleeuwerik

groene kikker:        'koorzang'   ook: rietgors

poelkikker:           koorzang

Gebruikte apparatuur: Marantz PMD-661 recorder en Rode NTG-3 microfoon.Vragen of opmerkingen kunt u hier kwijt.