Relevante links:

Handleiding BMP 2011
Uitvoerige handleiding voor het Broedvogel Monitorings Project uitgegeven door het SOVON.
Formaat: pdf   Pagina's: 60   Auteurs: Arend-Jan van Dijk en Arjan Boele   Bron: SOVON

Predatie bij weidevogels
Onderzoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand.
Formaat: pdf   Pagina's: 136   Auteurs: Wolf Teunissen, Hans Schekkerman en Frank Willems   Bron: SOVON

Bescherming van de kwartelkoning in het Oldambt (2004)
Rapport over beschermingsmaatregelen voor de kwartelkoning in het Oldambt.
Formaat: pdf   Pagina's: 38   Auteurs: Kees Koffijberg en Peter de Boer   Bron: SOVON

Broedsucces weidevogels en vossenpredatie
Dit onderzoek richt zich op de vraag wat het effect is van predatie door vossen op weidevogellegsels in een gebied met hoge ganzendichtheid.
Formaat: pdf   Pagina's: 44   Auteurs: Jaap Gijsbertsen en Wolf Teunissen   Bron: SOVON

Kwartelkoning & maaidata (2009)
Het lijkt er op dat het na 1 augustus maaien van hooilanden een positieve impuls geeft aan het broedsucces van de kwartelkoning.
Formaat: pdf   Pagina's: 1   Auteurs: Kees Koffijberg, Jan Schoppers en Steven Kragten   Bron: SOVON

Recente aantalontwikkeling van weidevogels in Nederland
Het gaat goed met de broedvogels in Nederland. Het absolute aantal vogels neemt nog jaarlijks toe.Vooral de algemeen voorkomende soorten zijn hiervoor verantwoordelijk. Veel van de soorten die specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving nemen echter juist in aantal af, waaronder de weidevogels.
Formaat: pdf   Pagina's: 5   Auteurs: Wolf Teunissen en Leo Soldaat   Bron: SOVON

Overige links:

Broedbiologie van de zwarte specht
Onderzoek naar de dichtheid en broedbiologie van Nederlandse Zwarte Spechten uitgevoerd tussen 1995 en 2010.
Formaat: pdf   Pagina's: 170   Auteur: Willem van Manen

Roofvogelvervolging in Friesland
Overzicht en meldpunt over roofvogelvervolging in Friesland.
Formaat: html   Pagina's: 23

Soortenstandaard huismus
Richtlijnen voor de bescherming van de huismus in het kader van de Flora- en faunawet met het oog op ruimtelijke activiteiten.
Uitgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken .
Formaat: pdf   Pagina's: 46Vragen of opmerkingen kunt u hier kwijt.