Het gebied
De Breevenen vormen een aaneengesloten gebied met vochtig grasland ten oosten van de dorpen Gieten, Eext en Annen tussen de Hondsrug en de Hunze. Het is in 1997 aangekocht door de Waterleidingmaatschappij Drenthe om waterwinning te combineren met de ontwikkeling van natte natuur. Ter oriŽntatie: op het kaartje zijn linksonder het zandgat 'Zwanemeer' en rechtsboven de Hunze te herkennen.


Vogels
Sinds 2010 inventariseer ik samen met een collega in het kader van het landelijk Broedvogel Monitorings Project (BMP) de broedvogels in het gebied. Een behoorlijk omvangrijke klus want het gaat om een oppervlakte van bijna 200 ha, opgedeeld in 3 stukken. Elk stuk wordt tussen half maart en half juli 6x volgens vaste routes uitgekamd, waarbij alle vogels met 'nestelneiging' worden aangetekend. Na invoer van de gegevens in de computer worden de aantallen territoria bepaald, die na afloop van het telseizoen aan het SOVON worden doorgegeven.
Je moet geen hekel hebben aan vroeg opstaan, want doorgaans beginnen we ter plekke een half uur voor zonsopgang. Dat is in april nog wel te doen, maar in juni loopt de wekker al om 4 uur af en dat soms 2x in de week! Een andere voorwaarde is dat het gehoor (nog) redelijk in orde is, want het merendeel van de waarnemingen geschiedt aan de hand van de zang. Bovendien biedt dat meteen de gelegenheid om zo nu en dan ook op de plantjes te letten (zie foto's).


Telresultaten t/m augustus 2018 uitgedrukt in aantal territoria
  G I E T E R L A N D E N   M I D D E N   B R E E V E N E N   A N N E R   G R O E N L A N D E N
VOGELSOORT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Blauwborst 2 3 5 7 6 6 6 4 6   - - 1 2 - 2 - -   2 1 4 4 - 2 1 1
 Boerenzwaluw - - - - - - - - -   - - - - - - - -   1 - - 1 - - - -
 Boomklever - 1 1 - - 1 1 - 1   - - - - - - - -   - - - - - - - -
 Boomkruiper - 2 1 1 1 - 1 - -   - - - - - - - -   - - 2 - - - - -
 Boompieper 4 4 5 4 4 7 5 7 4   4 4 6 3 - - - -   8 6 9 6 8 6 7 6
 Bosrietzanger 13 12 14 29 27 14 27 21 23   1 9 7 2 - 5 6 2   8 11 11 8 13 14 8 6
 Braamsluiper - - - 1 - - - - -   - - - - - - - -   - - - - - - - -
 Br.kiekendief - - 1 - - 1 1 - -   - - - - 1 - - 1   - - - - - 1 - -
 Buizerd - - - 1 1 1 1 1 -   - - 1 1 - - - -   - - - - - - - 1
 Fazant 6 7 7 6 4 5 3 4 5   4 - 1 1 1 1 2 2   3 2 1 3 3 3 4 3
 Fitis 5 6 8 3 4 4 9 8 5   4 3 5 2 - - - -   11 11 14 12 14 10 9 10
 Gaai - - - - - - - - -   - - - - - - - -   1 - - - - - - -
 Geelgors 3 5 3 3 1 1 2 - 1   5 2 1 3 - - - -   5 3 4 2 2 1 - -
 Gekr.roodstaart - - - - 1 - - - -   - - - - - - - -   - - - - - - 1 -
 Gele kwikstaart 1 1 1 2 1 - 2 - -   5 3 5 2 2 1 3 -   1 1 - - - - 1 -
 Grasmus 8 18 11 14 16 16 18 14 18   14 7 7 9 2 7 7 4   15 11 11 14 16 13 17 16
 Graspieper 21 27 13 13 13 11 10 14 9   18 12 11 11 9 4 13 6   19 12 8 7 6 6 9 9
 Grauwe gans - - - - - - - 1 -   - - - - - - - 1   - - 1 - - - 2 2
 Gr.bonte specht - 1 1 1 1 - - 1 1   - - - - - - - -   2 1 1 2 1 - 1 2
 Grote lijster - - - - - - - - -   - - - - - - - -   1 - 1 - - - 1 1
 Grutto - - - - - - - - -   - - 1 - - - - -   - - - - - - - -
 Heggemus - - - - 1 - - - -   - - - - - - - -   - - - - - - - -
 Houtduif - - 1 1 1 1 2 2 -   1 - - - - - - -   2 3 2 - 2 1 2 2
 Kievit - - - - - - - 1 -   2 3 2 - 1 - 1 -   - - - - - - - -
 Kleine karekiet 11 14 17 18 20 28 21 28 30   3 - 4 7 7 7 14 10   4 6 5 6 9 7 7 9
 Kneu - - - - - - - 1 2   - 1 - - 1 - - -   - - - - - - - 1
 Knobbelzwaan - - - - - - - - -   - - - - - - - 1   - 1 - - - - - -
 Koekoek 1 - 1 - - - - - -   1 1 1 1 - - 1 1   1 1 1 - 1 - - 1
 Koolmees - 2 2 3 3 1 2 1 2   1 2 - 1 - - - -   3 1 4 5 2 3 2 -
 Kwartel 2 1 1 2 1 3 1 - -   4 2 - 2 - - 1 1   1 1 - 1 - - - -
 Kwartelkoning - 3 - - 1 4 - - -   - - - - - - - -   - - - - 1 1 - -
 Meerkoet - - - - - 1 1 1 1   2 2 1 1 2 2 - 2   1 1 3 2 2 3 3 3
 Merel - 3 5 3 3 3 3 3 7   4 4 - 2 - - - -   3 1 4 3 6 4 5 4
 Nachtegaal - - - - - - - - -   - - 1 - - - - -   - - - - - - - -
 Nijlgans - - - - - - - - -   - - - - - - - -   - - - - 1 - - 1
 Paapje - - - - - - - - -   - - - - - - - -   - - - 1 1 - - -
 Pimpelmees - 1 2 3 3 1 1 1 -   - - - 1 - - - -   1 1 2 3 1 - 1 1
 Putter - - - 1 - - 1 - -   2 - - 1 - 1 - -   1 - 1 1 - - - -
 Rietgors 16 25 19 18 17 18 17 13 10   11 9 10 11 7 10 11 4   6 10 7 8 8 6 7 5
 Rietzanger - - 1 - 1 1 1 2 -   - - - - - - 1 -   - - - - - - - -
 Roodborst 1 - 1 2 1 1 2 1 1   - - - - - - - -   - 3 - - 1 2 1 1
 Roodborsttapuit - 3 4 6 6 7 6 4 3   4 2 - - 4 2 3 4   6 5 3 4 4 3 3 3
 Spotvogel - - 1 1 - 3 - - -   - - - - - - - -   - - - - 1 2 2 -
 Sprinkhaanzanger - 7 13 4 4 2 2 - -   - 1 1 1 - - - -   1 1 - 2 - 2 - -
 Staartmees - - - - - - - - -   - - - - - - - -   - - - - - - 1 -
 Tjiftjaf 3 4 6 5 3 3 4 4 4   2 3 - 1 - - - -   5 7 5 6 5 6 4 3
 Tuinfluiter - - 3 1 2 4 2 3 1   3 - 3 6 - - - -   5 2 1 2 4 2 5 2
 Tureluur - - - - - - - - -   - - 1 - - - - -   - - - - - - - -
 Veldleeuwerik 8 6 7 6 8 7 5 7 7   11 11 10 11 12 14 9 11   7 11 9 9 8 7 5 7
 Vink 3 4 1 2 5 4 4 5 5   3 5 1 3 - - - -   3 3 2 3 3 5 4 3
 Waterhoen - 1 1 1 1 1 1 - -   - - - - - - - -   1 2 - - 1 - - -
 Watersnip - - - - - - - - -   - 1 - 1 - - - -   - - - - - - - -
 Wielewaal - - - - - - - - -   - - - - - - - -   - - - - 1 1 - 1
 Wilde eend - - - - - - - - -   - - - - - - - -   1 - - - - - 1 -
 Winterkoning 2 2 1 3 3 6 3 3 4   3 2 3 2 - - - -   3 4 7 4 4 3 6 7
 Wulp - - - - - - - 1 -   1 - - - - - - -   - - - - - - - -
 Zanglijster 1 2 1 1 1 2 1 3 2   1 - - - - - - -   2 2 2 3 4 2 3 3
 Zwarte kraai - - - - - - - - -   - - - - - - - -   - - - - 1 1 1 -
 Zwartkop 4 7 4 6 5 5 5 4 5   6 4 3 3 - - - -   8 6 6 3 7 6 4 6
TOTAAL   115 172 163 172 171 173 171 162 157   120 93 87 91 49 56 72 50   143 132 131 125 141 123 128 120 -

Vragen of opmerkingen kunt u hier kwijt.